SOS TELEFON ZA ČLANE

041 702 072


14.12.2016
 

VOLITVE V SVET DELAVCEV
Spoštovane članice in člani,

pred nami so pomembne volitve v Svet delavcev, ki za vse nas, zaposlene v Petrolu, tokrat predstavljajo prelomen izziv.

Z vso preudarnostjo in premišljenostjo smo zato zelo pozorno izbirali najboljše kandidate za vsako posamezno volilno enoto. Spremembe so v naši družbi, tako kot povsod po svetu, stalnica. Spremembe so zato izziv, ki se mu moramo prilagajati, vendar v teh izzivih želimo sodelovati in tvorno graditi našo skupno prihodnost.
Zgodovina delavske participacije v družbi kaže, da je vse kandidate doslej vedno predlagal edini reprezentativni sindikat, Sindikat delavcev Skupine Petrol. V Sindikatu pozdravljamo prakso prepoznavanja in kandidiranja zaposlenih s strani sodelavcev, primernih za zastopanje zaposlenih. Ne podpiramo pa kandidatov, ki so že imeli priložnost, da pokažejo, da so sposobni in pokončni predstavniki zaposlenih, vendar te priložnosti niso izkoristili v prid zaposlenim. Prav tako ne podpiramo kandidatov, ki preko sodelovanja v Svetu delavcev vidijo možnost razvoja lastne kariere na račun delavske participacije in ki doslej niso pokazali, niti z dejanji niti z besedami, nikakršne iniciative ali zanimanja za zaposlene. Hkrati pa v Sindikatu zaznavamo težnje, da si nekateri posamezniki hočejo podrediti Svet delavcev in oslabiti so-upravljavske funkcije zaposlenih!

V Sindikatu delavcev Skupine Petrol vas pozivamo, da 22.12.2016 izvolimo odgovorne in verodostojne predstavnice in predstavnike zaposlenih. Naši kandidati se bodo prizadevali za večjo vključenost zaposlenih pri poslovnih in strateških odločitvah v družbi. So pravi odgovor na izzive, ki nas čakajo, saj so zaposleni na različnih delovnih mestih, imajo različne stopnje izobrazbe in so različnih starosti. Predvsem pa so kandidati, ki jim lahko zaupamo in za katere vemo, da se bodo prizadevali slediti pravim ciljem. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo!

Za začetek novega, učinkovitejšega mandata in za višjo raven delavske participacije, ekonomske demokracije ter naše socialne varnosti!

KANDIDATI, KI JIH PODPIRA SINDIKAT:

VOLILNA ENOTA - TEHNIČNA PODPORA

Kandidat pod zaporedno številko 1:
LETNAR ALEKSANDER
Tehnični sodelavec - Tehnologija
25 LET ZVEST PETROLU

VOLILNA ENOTA - ENERGETIKA IN OKOLJE

Kandidat pod zaporedno številko 2:
KARLIN ANDREJ
Vodja projekta – Energetski distribucijski sistemi
20 LET ZVEST PETROLU

VOLILNA ENOTA - POSLOVNA PODPORA
(VOLI SE 2 KANDIDATA)

Kandidatka pod zaporedno številko 1:
BERCE ALEKSANDRA
Specialist – Zaledna pisarna
27 LET ZVESTA PETROLU

Kandidatka pod zaporedno številko 4:
PIRC ALENKA
Skrbnik aplikacij IS - Informatika
28 LET ZVESTA PETROLU

VOLILNA ENOTA - PROCESNA PODPORA

Kandidatka pod zaporedno številko 1:
FRITSCH NATAŠA
Poslovna sekretarka – Korporativno komuniciranje
22 LET ZVESTA PETROLU

VOLILNA ENOTA - TRGOVANJE, PRODAJA, ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE PM, RAZVOJ PM
(VOLI SE 2 KANDIDATA)

Kandidat pod zaporedno številko 1:
BARBIČ VLADIMIR
Komercialist – Upravljanje blagovnih skupin
28 LET ZVEST PETROLU

Kandidat pod zaporedno številko 5:
SLAVEC TOMAŽ
Vodja razvojnih projektov – Program olja in maziva
9 LET ZVEST PETROLU

VOLILNA ENOTA - NABAVA IN LOGISTIKA
Kandidatka pod zaporedno številko 1:
KERN VESNA
Samostojni referent - Logistika
22 LET ZVESTA PETROLU

VOLILNA ENOTA - OE MALOPRODAJA
(VOLI SE 4 KANDIDATE)

Kandidat pod zaporedno številko 2:
FORNAZARIČ ROBERT
Prodajalec
27 LET ZVEST PETROLU

Kandidat pod zaporedno številko 3:
LUMPERT SIMON
Pomočnik poslovodje
15 LET ZVEST PETROLU

Kandidat pod zaporedno številko 5:
MOHAR SREČKO
Poslovodja
29 LET ZVEST PETROLU

Kandidat pod zaporedno številko 7:
TURK SLAVKO
Poslovodja
21 LET ZVEST PETROLU

Nazaj na seznam
 
SINDIKAT DELAVCEV SKUPINE PETROL
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: 01 47 14 203
E: info@sindikat-petrol.si
PRIJAVA V E-NOVICE
Ime in priimek:
 
E-pošta: