SOS TELEFON ZA ČLANE

041 702 072


VREME BO...

slovreme

ŠALA DNEVA

FANTJE NA DELO

Dva policaja prideta popolnoma gola na delo. Ko ju šef vidi popolnoma znori in jih pokliče v svojo sobo ter jih vpraša kako za vraga sta lahko prišla taka v službo.
"Šef," se branita, "bila sva v javni hiši."
"In, kaj je bilo potem?"
"Pa, šef, dobila sva dve punci, da se ti noge zašibijo, ko ju pogledaš."
"In, naprej.."
"No, punci sta rekli, naj se slečva do golega..."
"V redu, naprej, naprej,..."
"In tako, šef, sva se slekla, nakar punci rečeta: "Fantje, zdaj pa na delo!".
In sva šla."

»Zakaj naj bom v sindikatu, če s članarino med letom vplačam več, kot koristim ugodnosti, ki jih nudi sindikat?«


Vprašanje, ki se samoumevno postavlja vsakemu zaposlenemu, ki razmišlja o včlanitvi, kot tudi članom, ki razmišljajo o izstopu iz sindikata.

Seveda je takšno gledanje preveč poenostavljeno, ozko in kaže na popolno nerazumevanje prave vloge sindikata v sodobnem tržnem gospodarstvu (kapitalizmu), kjer ima kapital nedvomno najmočnejšo vlogo,  saj prevladuje nad vlogo dela in ne glede na dejstvo, da vso dodano vrednost v podjetjih ustvarjamo izključno ljudje – delavci, smo v odnosu do delodajalcev v podrejeni, šibkejši vlogi.

Če kdaj, potem je prav sedanja gospodarska kriza pravi izziv za dober sindikat, ki lahko v pogajanjih za zmanjševanje negativnih učinkov 'protikriznih ukrepov' na zmanjševanje stroškov dela dokaže svojo pravo vrednost – hkrati pa je to tudi velika priložnost za vse zaposlene, da s svojo včlanitvijo v sindikat povečajo njegovo uspešnost.

Živimo v času, ko si moramo v vsakodnevni praksi vse pravice in ugodnosti, ki nam sicer pripadajo iz naslova našega dela in znanja, izgovoriti ter izboriti. V teh procesih pa je vsak posameznik v še bolj podrejeni vlogi, ker se pogaja zgolj za svoje delo in znanje, ki ju lahko ponudi podjetju. Čeprav so minimalne pravice zagotovljene z ustreznimi zakoni in kolektivnimi pogodbami, lahko dober sindikat v podjetju izbori bistveno višji nivo pravic zaposlenih, za kar je potreben močan sindikat.

Delodajalci se povezujejo v razna združenja (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager), s čimer si krepijo že tako prevladujoč položaj v odnosu »delo – kapital«. Dokler bo torej prevladovala takšna družbena ureditev (tako v RS kot v svetu) – bomo tudi delavci nujno potrebovali strokovno močne in akcijsko usposobljene sindikate.

Prava moč sindikatov je in mora biti v znanju, argumentih, reprezentativnosti (številčnosti), organiziranosti, pogajalskih spretnostih, ki se pokaže predvsem v njihovi preventivni dejavnosti (stalno zastopanje in uveljavljanje pravic ter interesov članov, preprečevanje morebitnih kolektivnih ali individualnih sporov, pravočasno reševanje problemov…). Članstvo v sindikatu je praktično »posebna zavarovalna polica«, ki poleg številnih drugih ugodnosti, zagotavlja predvsem visok nivo pravne in ekonomske varnosti članov.

Kakšna je vloga Sindikata delavcev skupine Petrol v podjetju?


KOLEKTIVNI NIVO – zagotavljanje visokega standarda pravne in socialne varnosti članov v podjetju (vsakodnevna pogajanja in prizadevanja za ohranitev ter izboljšanje kvalitete delovnega življenja, sklepanje in nadgrajevanje PKP, dogovorov ter sporazumov, ki posegajo na področje delovnih razmerij: urejanja plač, dodatkov, dopustov itd. ter področje uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

INDIVIDUALNI NIVO - zaščita, svetovanje in zastopanje članov v podjetju ter na sodišču v primerih kršenja njihovih pravic (v disciplinskih postopkih, v sporih glede delovnega razmerja).

NUDENJE RAZLIČNIH  UGODNOSTI - popusti pri nakupih blaga in storitev, solidarnostna pomoč, izobraževanje, idr..

POVEDALI SO...


"Biti šampion je pomenilo ne odnehati, in to ne glede na težavnost okoliščin in ne glede na to, kako majhne se zdijo možnosti za uspeh. Če si dovolj pogumen, vzdržljiv in vztrajen, da prečkaš ciljno črto, si šampion."
Dean Karnazes


"Brez dela ni uspeha. Brez uspeha pa ni počitka. Zatorej delajte, če hočete kdaj tudi počivati. Če ne že prej, boste počivali na pokopališču."
Pablo Carlos

SINDIKAT DELAVCEV SKUPINE PETROL
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: 01 47 14 203
E: info@sindikat-petrol.si
PRIJAVA V E-NOVICE
Ime in priimek:
 
E-pošta: