SOS TELEFON ZA ČLANE

041 702 072


13.01.2017
 

LASTOVKA
PODPISAN ANEKS K PODJETNIŠKI KOLEKTIVNI POGODBI PETROL

Sindikat delavcev skupine Petrol je z Upravo družbe Petrol d.d. podpisal Aneks k Podjetniški kolektivni pogodbi Petrol ter Dogovor glede ciljev, kazalnikov uspešnosti, ponderjev in ocenjevalnih lestvic za leto 2017, s čimer so izpolnjeni pogoji za uveljavitev novega sistema nagrajevanja »Lastovka« - za zaposlene v korporativnih funkcijah.

Sindikat delavcev skupine Petrol je ob razgrnitvi predloga pisno podal svoje videnje, pripombe in pomisleke o novem sistemu nagrajevanja. Na podlagi tehtnih argumentov nam je uspelo doseči (navajamo samo najpomembnejše):

 Zvišanje pričakovane korporativne in timske uspešnosti za leto 2017


 Izplačilo dodatnih sredstev za nagrajevanje vseh zaposlenih v korporativnih funkcijah (ki so v letu 2016 prejemali skupinsko uspešnost); Razlaga: zaposleni na prodajnih mestih in območnih enotah veleprodaje so v letu 2016 mesečno prejemali variabilni del plače, skladno z uspešnim poslovanjem na podlagi meril uspešnosti, medtem ko so zaposleni v korporativnih funkcijah v letu 2016 prejemali variabilni del plače v obliki skupinske uspešnosti (v višini 10% mesečno). Odločitev o višini dodatnih sredstev bo sprejeta po potrditvi letnega poročila s strani Nadzornega sveta, izplačilo pa izvedeno po opravljenih letnih pogovorih.


 Zagotovljena 18% prodajna uspešnost na osnovno plačo; Razlaga: Zaradi dvojnega negativnega učinka (umestitev v plačni sistem za korporativne funkcije), ki bi doletel zaposlene na sedaj že bivših OE Veleprodaje smo v Sindikatu delavcev skupine Petrol uspeli doseči, da jim za vsak mesec v letu 2017 pripada prodajna uspešnost v višini 18% na osnovno plačo.

Srečno Lastovka!

p.s. "Vrači menijo, da nam moč lastovke pomaga preseči iluzije in nam povrne upanje na novo življenje in v vero nove začetke. S pomladjo se simbolično začne naša nova pot, ki nas popelje do prelomnice, odločitve, ki lahko za vedno spremeni naše dojemanje sveta in sebe. "

Nazaj na seznam
 
SINDIKAT DELAVCEV SKUPINE PETROL
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: 01 47 14 203
E: info@sindikat-petrol.si
PRIJAVA V E-NOVICE
Ime in priimek:
 
E-pošta: