SOS TELEFON ZA ČLANE

041 702 072


VREME BO...

slovreme

ŠALA DNEVA

FANTJE NA DELO

Dva policaja prideta popolnoma gola na delo. Ko ju šef vidi popolnoma znori in jih pokliče v svojo sobo ter jih vpraša kako za vraga sta lahko prišla taka v službo.
"Šef," se branita, "bila sva v javni hiši."
"In, kaj je bilo potem?"
"Pa, šef, dobila sva dve punci, da se ti noge zašibijo, ko ju pogledaš."
"In, naprej.."
"No, punci sta rekli, naj se slečva do golega..."
"V redu, naprej, naprej,..."
"In tako, šef, sva se slekla, nakar punci rečeta: "Fantje, zdaj pa na delo!".
In sva šla."

»Zakaj naj bom v sindikatu, če s članarino med letom vplačam več, kot koristim ugodnosti, ki jih nudi sindikat?«


• seveda je takšno gledanje preveč poenostavljeno, ozko in kaže na popolno nerazumevanje prave vloge sindikata
• v sodobnem tržnem gospodarstvu (kapitalizmu) ima kapital nedvomno najmočnejšo vlogo, ki prevladuje nad vlogo dela
• in ne glede na dejstvo, da vso dodano vrednost v podjetjih ustvarjamo izključno ljudje – delavci, smo v odnosu do delodajalcev v podrejeni vlogi (šibkejši)
• zato si moramo v vsakodnevni praksi vse pravice in ugodnosti, ki nam sicer pripadajo iz naslova našega dela in znanja, izgovoriti ter izboriti
• v teh procesih pa je vsak posameznik v še bolj podrejeni vlogi, ker se pogaja zgolj za svoje delo in znanje, ki ju lahko ponudi podjetju
• čeprav so minimalne pravice zagotovljene z ustreznimi zakoni in kolektivnimi pogodbami, lahko dober sindikat v podjetju izbori bistveno višji nivo pravic zaposlenih, za kar je potreben močan sindikat
• vendar v današnjem času ni prav nič samoumevno – zato se sindikati podjetij povezujemo na območnem, panožnem in državnem nivoju, da lahko tudi preko Ekonomsko socialnega sveta in drugih institucij vplivamo na vsebino delovno-pravne zakonodaje ter kolektivnih pogodb
• skratka, izjemno pomembna sta tudi sindikalna povezanost in solidarnost, brez katerih bi bil tako ekonomski kot pravni položaj zaposlenih v RS, pa tudi položaj zaposlenih v vsakem posameznem podjetju, še veliko težji
• če se torej delavci odrekamo pravici do sindikalnega organiziranja – se PRAKTIČNO ODREKAMO MOŽNOSTI ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE (tako v delovnem kot zasebnem okolju)
• zanimivo je, da se tudi na drugi strani – delodajalci povezujejo v razna svoja združenja (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje manager), s čimer si krepijo že tako prevladujoč položaj v odnosu »delo – kapital«
• dokler bo torej prevladovala takšna družbena ureditev (tako v RS kot v svetu) – bomo tudi delavci nujno potrebovali strokovno močne in akcijsko usposobljene sindikate
• prava moč sindikatov pa je v znanju, argumentih, reprezentativnosti (številčnosti), organiziranosti, pogajalskih spretnostih…, ki se pokaže predvsem v njihovi preventivni dejavnosti (stalno zastopanje in uveljavljanje pravic ter interesov članov, preprečevanje morebitnih kolektivnih ali individualnih sporov, pravočasno reševanje problemov…)
• članstvo v sindikatu je praktično »posebna zavarovalna polica«, ki poleg številnih drugih ugodnosti, zagotavlja predvsem visok nivo pravne in ekonomske varnosti članov

Kakšen je pravzaprav osnovni namen oziroma vloga sindikata v podjetju?

• na kolektivnem nivoju: zagotavljanje visokega standarda pravne in socialne varnosti članov v podjetju (vsakodnevna pogajanja in prizadevanja za ohranitev ter izboljšanje kvalitete delovnega življenja - sklepanje in nadgrajevanje PKP, dogovorov ter sporazumov, ki posegajo na področje delovnih razmerij: urejanja plač, dodatkov, dopustov itd. ter področje uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja)
• na individualnem nivoju: zaščita, svetovanje in zastopanje članov v podjetju ter na sodišču v primerih kršenja njihovih pravic (v disciplinskih postopkih, v sporih glede delovnega razmerja)
• nudenje različnih ekonomskih ugodnosti: popusti pri dopustovanju in različnih nakupih, ugodnosti na področju športnih in rekreacijskih aktivnosti, ugodnosti pri preventivnih okrevanjih, ugodnosti pri najemanju posojil…


»Če kdaj, potem je prav sedanja gospodarska kriza pravi izziv za dober sindikat, ki lahko v pogajanjih za zmanjševanje negativnih učinkov 'protikriznih ukrepov' na zmanjševanje stroškov dela dokaže svojo pravo vrednost – hkrati pa je to tudi velika priložnost za vse zaposlene, da s svojo včlanitvijo v sindikat povečajo njegovo uspešnost.«

POVEDALI SO...


"Biti šampion je pomenilo ne odnehati, in to ne glede na težavnost okoliščin in ne glede na to, kako majhne se zdijo možnosti za uspeh. Če si dovolj pogumen, vzdržljiv in vztrajen, da prečkaš ciljno črto, si šampion."
Dean Karnazes


"Brez dela ni uspeha. Brez uspeha pa ni počitka. Zatorej delajte, če hočete kdaj tudi počivati. Če ne že prej, boste počivali na pokopališču."
Pablo Carlos

SINDIKAT DELAVCEV SKUPINE PETROL
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: 01 47 14 203
E: info@sindikat-petrol.si
PRIJAVA V E-NOVICE
Ime in priimek:
 
E-pošta: